hattrick youthclub
wikihattrick youthclub wiki
Speler Relevantie/bruikbaarheid
 
This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

Speler Relevantie/bruikbaarheid

De relevantie van een speler geeft aan hoeveel aandacht je aan een speler zou moeten besteden. Met een speler met een hoge relevantie zou je intensiever moeten bezig zijn dan met een speler met een lagere relevantie.

We maken daarbij onderscheid tussen de relevantie van een veldspeler (groen) en een keeper (blauw).

Wij bepalen twee waarden voor de relevantie. Ten eerste, de minimale relevantie (donkere balken) van een speler, die voortvloeit uit de huidige wetenschap die we over een speler hebben en anderzijds een maximum relevantie (lichte balken), die de maximaal mogelijke relevantie van de speler weergeeft.

Hoe meer informatie je over je speler verzamelt, hoe meer de minimale en de maximale relevantie overeenkomen. Daarbij kan de minimale relevantie ofwel gelijk blijven of stijgen en de maximale relevantie dalen of gelijk blijven.

Hoe wordt de relevantie bepaald?

De relevantie wordt uit verschillende componenten berekend. Alles bij elkaar gebruiken we een tamelijk complexe formule met veel verschillende uitzonderingen, zodat een exacte beschrijving hier niet gegeven kan worden. Echter, we willen de factoren die een rol spelen kort opsommen:

 • Zowel de van Hattrick bekende Huidige- en Maximum-Skills alsmede de uitsluitend in Hattrick Youthclub bekende informatie (door Tweelingen, geweigerde spelers, huidige-skill-schattingen) gebruiken we om de relevantie te berekenen.
 • De sterren die je speler op verschillende posities behaalde gebruiken we om het huidige vaardigheidsniveau ruwweg vast te stellen.
 • De specialiteit gebruiken we om te herkennen of een speler een veldspeler of keeper is (Keepers hebben geen specialiteit in de jeugdopleiding).
 • Uitgaand van de bekende Top3-Skills kunnen we het maximale potentieel voor de andere skills beperken en zo herkennen of het om een veldspeler of keeper gaat.
 • Uit de allrounder-skill kunnen we afleiden hoe hoog het potentieel voor de top3-skills is.
 • Daarnaast houden we rekening met de leeftijd en het promotie-tijdstip van de spelers. Als een speler heel jong wordt gescout kan hij vele wedstrijden spelen tot zijn 17e verjaardag en wordt daarom met een hogere relevantie beloond als een oudere speler die bijvoorbeeld pas op zijn 17 e werd gescout.

Aanvullend …

 • … we verminderen de relevantie voor veldsplers …
  • … met (hoge) niet samen passende vaardigheden (verdedigen, scoren), …
  • … met alleen een hoge passing skill en …
  • … als ze Multi-Skillers zijn.
 • … Voor keepers wordt de combinatie van keepen en verdedigen vaardigheid nauwlettend gevolgd. Zo krijgt bijv. een speler met goed keepen en zwak verdedigen een hogere relevantie dan een speler met zwak keepen en goed verdedigen.

Op basis van deze gegevens, bepalen we dan de minimale en de maximaal mogelijke relevantie en geven deze als marge aan.

Vanaf welk niveau moet ik een speler intensief bekijken?

Deze vraag kan niet in het algemeen worden beantwoord. Men moet hier vooral onderscheid maken tussen de minimale en de maximale relevantie. Als laatste gescoute spelers hebben aanvankelijk altijd een zeer hoge maximale relevantie en een lagere minimale relevantie omdat er weinig gegevens beschikbaar zijn voor deze speler. In principe kunnen we zeggen, hoe dichter de minimale naar de maximale relevantie bij elkaar zitten, des te groter is de zeggingskracht van relevantie. Dus moet (zoals altijd) getracht worden zoveel mogelijk skills van de spelers af te dwingen door ze op te stellen.

Als na enige tijd wat informatie bekend wordt en de minimale en maximale skill elkaar genaderd hebben, laat zich relatief goed herkennen welke spelers nog steeds van belang zijn en welke niet.

Wat wordt niet getoond en wat je moet weten?

We kunnen in onze berekening niet alle aspecten meenemen en moeten enige aannames, benaderingen en vereenvoudigingen toepassen om deze berekening überhaupt te kunnen aanbieden.

In principe worden multi-skillers door onze berekening bevoorrecht. Stel dat een speler in twee vaardigheden matig kan worden, dan kan hij een hogere relevantie hebben dan een speler die in één skill goed kan worden maar voor de rest alleen slechte skills heeft. Dergelijke mono-skillers worden dus iets zwakker weergegeven dan menig gebruiker ze persoonlijk zou inschatten.

 
nl/hy/relevance.txt · Last modified: 2015/08/23 13:40 by stefkor