hattrick youthclub
wikihattrick youthclub wiki
Uvoz trenerovih komentara
 

Uvoz trenerovih komentara

Video: Uvoz trenerovih komentara
Kopiraj i zalijepi izvještaj treninga sa Hattricka u Hattrick Youth Club kako je prikazano u videu1).
Sljedeća stranica prikazuje sve podatke koji su unešeni tako da možete provjeriti jesu li svi točni. Ako su komentari doslovno kopirani sa Hattricka i siguran si da si sve napravio kako treba, slobodno nam prijavi problem; moguće je da su se pojavili novi komentari ili da su ažurirani neki stari, a izmjene još nisu dospjele u našu bazu podataka.

Moguće greške prilikom uvoza komentara
  • Komentar nije pravilno kopiran zbog čega dio komentara nedostaje.


Ako ste provjerili sve navedeno i dalje imate problema sa uvozom komentara vjerojatno se radi o novom ili ažuriranom komentaru koji još nije u našoj bazi podataka. U tom slučaju slobodno kontaktirajte prevoditelja za svoj jezik.. → HY-Team

Osim uvoza komentara kopiraj&zalijepi metodom, komentare je moguće dodavati i ručno. Za ručno dodavanje komentara otvorite stranicu sa postavom za željenu utakmicu i kliknite na ikonicu Komentar trenera () pored igrača za kojeg želite dodati komentar. Otvorit će se stranica na kojoj se nalaze svi trenutno poznati komentari trenera, razvrstani po kategorijama. Prvo kliknite na kategoriju, a zatim i na komentar koji je vaš igrač dobio nakon utakmice.

1)
Kopirati samo komentare, bez rečenica pozdravljanja i odzdravljanja, jer nisu potrebne
 
hr/hy/coachcomments_add.txt · Last modified: 2013/01/20 16:50 by Homer-Simpson