hattrick youthclub
wikihattrick youthclub wiki
Speler eigenschappen pagina
 
This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

Speler eigenschappen pagina

Naast de reeds op de spelerspagina aangegeven informatie, ziet u hier de vaardigheden van de spelers in de afzonderlijke skills. Daarbij worden zowel de uitspraken van de trainer als van de scout in acht genomen. Bovendien berekenen we aan de hand van de gekozen training en het aantal speelsminuten de huidige ontwikkeling van de spelers. Als aan de hand van uitspraken van de scout of trainer een maximaal bereikbaar vaardigheidsniveau kan worden afgeleid, dan geven we dat hier ook aan.
Detailteilseite Ook andere trainingsrapporten worden hier met hun betekenis overzichtelijk weergegeven, evenals meldingen die verband houden met temperament, leiderschapskwaliteiten, of specialiteiten. Mocht u al zijn medegedeeld dat de speler uitgetraind is, dan ziet u dat hier ook terug. Achter de skill is dan een slot te zien en bovendien is de cel dan rood gekleurd.

  • Als de trainer een tip heeft gegeven over het trainingstype, dan wordt er bij de betreffende vaardigheid een uitroepteken Trainingstipp afgebeeld. Bedenk echter dat de speler in deze vaardigheid niet zonder meer een goed vaardigheidsniveau hoeft te bereiken en er andere vaardigheden kunnen zijn waar hij beter in is.
  • - Deze speler heeft een tweelingbroer, waardoor er aanvullende Skillinformatie over deze speler is (deze wordt hier weergegeven, voor zover u de speler als tweeling gemarkeerd heeft). Verdere informatie vindt u hier.
  • Wanneer achter een spelersnaam een hand Von wem wurde der Spieler zuvor gescoutet verschijnt, werd deze speler eventueel voorheen door een andere manager afgewezen en kunt u aanvullende informatie vergaren. Hoe dat werkt, ziet u hier → Eerder geweigerde speler
  • Wanneer een naar onderen gerichte duim achter de spelersnaam verschijnt , zijn wij er van overtuigd dat deze speler, gelet op het potentieel van de Top 3 vaardigheden, waardeloos is. Voordat u de speler ontslaat, ga eerst na of hij ook voor u waardeloos is. Ook niet gemarkeerde spelers kunnen waardeloos zijn. Om een speler als waardeloos te kunnen markeren, moeten we de top 3 vaardigheden van het potentieel kennen. Wanneer hij daar tweemaal de skill 5 en eenmaal de skill 4 heeft (of slechter), markeren we hem als waardeloos.
De trainingstip zegt alleen, dat de speler in de genoemde skill nog het meest kan leren. Dat kan ook betekenen dat hij zich slechts van rampzalig naar waardeloos kan verbeteren.


Voor elke vaardigheid geven we hier de minuten weer, die de speler in de verschillende skills aan training kreeg. Daarbij tonen we zowel het totaal aantal trainingsminuten als het aantal trainingsminuten sinds de laatste expliciete vaardigheidsstijging. (Skill-Up moet expliciet door de trainer gemeld zijn!) Bij de berekening van de minuten kijken we naar alle relevante punten. (positie, effectiviteit van de training, primaire- en secundaire training etc.)!

Dus als een middenvelder bijvoorbeeld 90 minuten Secundair in op Korte pass heeft getraind, wordt weergegeven dat hij 45 minuten getraind heeft. (Effektieve trainingsminuten)
  • Als alternatief kunt u hier ook de scout- en trainingsrapporten van deze speler overzichtelijk laten weergeven. Klik daarvoor op “toon trainingsrapporten.
  • Persoonlijke opmerkingen, die u bij een speler bij afzonderlijke wedstrijden heeft ingevoerd, worden onder de spelersnaam in de vaardigheidstabel weergegeven. Bovenaan in het tekstvak kunt u algemeen commentaar voor de speler achterlaten.
  • Onder „Beste prestatie” wordt de beste prestatie op elke positie waarop de speler gespeeld heeft opgesomd. Als u met de muisaanwijzer over de grafiek Skillfortschritt gaat kunt u de sterren ontwikkeling van de speler bekijken. Bedenk dat sterrenwaardering voor een speler die een weer event had, hier niet vermeld worden omdat de prestatie minder betekenis heeft. Om ook hier het overzicht te bewaren, worden wedstrijden, waarin de prestatie van de speler in denen die Leistung des Spielers vervormd werden en daarom geen betekenisvolle sterrenwaardering kregen, afzonderlijk gepresenteerd. Zo krijgen spelers die een positieve/negatieve weergebeurtenis hadden, in de tabel op de betreffende speeldag een groene of rode cirkel. Een blessure of lichte blessure wordt weergegeven door een rood/oranje kruis. Van het veld gestuurde spelers worden gemarkeerd door rode vierkanten.


De complete handleiding vindt u hier!!!
 
nl/hy/player_details.txt · Last modified: 2013/01/20 16:39 by Mackshot